Річний план закупівель

30.05.2014 20:00

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2015 рік
Державного підприємства «Арена Львів»
код за ЄДРПОУ: 38457291

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

(06.20.1) Газ природний , скраплений або в газоподібному стані

(газ природний)

 

---------

3 632 558,65 грн.

(Три мільйони шістсот тридцять дві тисячі п’ятсот п’ятдесят вісім грн. 65 коп.) грн., в т.ч. ПДВ (605 426,44 грн. – шістсот п’ять тисяч чотириста двадцять шість грн., 44 коп.)

Переговорна  процедура закупівлі

Липень 2015 р.

Код ДК 016:2010

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  «28» липня 2015 р. № 2/ЗРП

Голова комітету з конкурсних торгів 

 - директор

Ринський Д.І.

(прізвище, ініціали) 

 

Т.в.о. секретара комітету з конкурсних торгів 

- начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансового аналізу

Пона О.Б.
(прізвище, ініціали) 

 РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2015 рік
Державного підприємства «Арена Львів»
код за ЄДРПОУ: 38457291

Предмет закупівлі
Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
1
2
     3
4
5
6
Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ природний)
_______
5108162,40(п'ять мільйонів сто вісім тисяч сто шістдесят дві грн. 40 коп.) грн., в т.ч. ПДВ (851360,40грн. - вісімсот п'ятдесят одна тисяча шістдесят грн., 40 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
Січень 2015р.
Код ДК 016:2010 (06.20.1)
Енергіря електрична (активна і реактивна енергія)
_______
9788817,76(дев'ять мільйонів сімсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот сімнадцять грн., 76 коп.) в т.ч. ПДВ 1631469,63 грн. (один мільйон шістсот тридцять одна тисяча чотириста шістдесят дев'ять грн., 63 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
Січень 2015р.
Код ДК 016:2010 (35.11.1)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 13.01.2015 р. № 1/рп

Голова комітету з конкурсних торгів
 -  директор                                                                                    Ринський Д.І.

Секретар комітету з конкурсних торгів
- начальник сектору юридичної підтримки                                             Пак У.І.

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 рік
Державне підприємство «Арена Львів»
код за ЄДРПОУ: 38457291

 
Предмет закупівлі
 
 
Код
 
КЕКВ
 
 (для бюджетних коштів)
 
 
Джерело
 
 фінансування
 
 
Очікувана вартість предмета закупівлі
 
 
Процедура закупівлі
 
 
Орієнтовний початок
  проведення процедури закупівлі
 
 
Підрозділ(и) (особа(и)),
  яких планується залучити до підготовки 
  документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій,
  кваліфікаційної документації)
 
 
Примітки
 
1
3
4
5
8
 
35.11.1 Енергія електрична
 
 
2610
 
 
кошти державногобюджету,
  власні кошти
 
       
Переговорна процедура
  закупівлі
 
 
Травень 2014 року
 
       
(код ДК 016:2010)
 
 
06.20.1
  газ природний, скраплений або в газоподібному стані
     
 
2610
 
 
кошти державногобюджету, власні
  кошти
 
       
Переговорна процедура
  закупівлі
 
 
Травень 2014 року
 
       
(код ДК 016:2010)
 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів
від 30.05.2014 р. № 1/рп

Голова комітету з конкурсних торгів
 -  в.о. директора                                                                        Черхавий Р.І.

Секретар комітету з конкурсних торгів
-начальник сектору організації заходів                                                                                         Гуменний О.С.

 

 

ЗМІНИ
ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2014 рік
Державне підприємство «Арена Львів»
код за ЄДРПОУ: 38457291

Предмет закупівлі
Код
КЕКВ
 (для бюджетних коштів)
Джерело
 
 фінансування
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок
  проведення процедури закупівлі
 
Підрозділ(и) (особа(и)),
  яких планується залучити до підготовки 
  документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій,
  кваліфікаційної документації)
Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8
35.11.1 Енергія електрична 2610 кошти державного бюджету, власні кошти          Переговорна процедура закупівлі Травень 2014 року (код ДК 016:2010)
06.20.1 газ природний, скраплений або в газоподібному стані 2610 кошти державного бюджету, власні кошти Переговорна процедура закупівлі Травень 2014 року (код ДК 016:2010)

                                                                        

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів
від 21.10.2014 р. № 2/рп

Голова комітету з конкурсних торгів
 -  директор                                                                                 Ринський Д.І.

Секретар комітету з конкурсних торгів
-начальник сектору юридичної підтримки                                Пак У.І.            

Запрошення до участі в проведенні закупівлі

"06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані". Стор.1

"06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані". Стор. 2

                                                             

                                                                             

Додаткова інформація по розділу