Введено в дію Антикорупційну програму ДП "Арена Львів"

09.10.2018 17:50

На державному підприємстві "Арена Львів" введено в дію нову антикорупційну програму.

Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Юридичної особи.
У преамбулі документу зазначено: "Цією Антикорупційною програмою державного підприємства «Арена Львів» проголошує, що її працівники, посадові особи, керівник у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам)".

Додаткова інформація по розділу